Десетте заповеди на добриот бизнис

  1. Клиентот е најважната личност во мојот бизнис;
  2. Клиентот не зависи од нас туку ние од него;
  3. Kлиентот не нî попречува во нашата работа , тој е нејзината цел;
  4. Клиентот ни прави услуга кога ке ни се јави; ние не му враќаме во иста мера кога го услужуваме;
  5. Клиентот е дел од нашиот бизнис, а не аутсајдер;
  6. Клиентот не е само статистика; тој е човек од крв и од месо со чувства и емоции како нашите;
  7. Клиентот не e “некој“ со кој треба да се расправаме или шегуваме;
  8. Клиентот ни ги доставува своите побарувања; наша работа е да ги исполниме;
  9. Клиентот го заслужува најдобриот третман што можеме да го дадеме;
  10. Клиентот  е крвотокот на овој бизнис и на сите други.

Leave a Reply

Top