До каде се мерките против загадувањето?

ИТНА примена на краткорочни и среднорочни мерки насочени кон намалување на загадувањето на воздухот во градот, и тоа:

1.Донесување на закон на ниво на Град Скопје со кој се забранува употребата на јаглен за загревање во домаќинствата

  1. Ограничување на движењето на возила во централното градско подрачје (комплетно или делумно) и нов зимски сообраќаен режим за градот
  2. Намалување на данокот на додадена вредност за топлинска енергија со што цената за централно греење значително би паднала и корисниците би се стимулирале да се вратат на мрежата
  3. Стимулирање на приклучување на зградите (нови и стари) кон централното градско греење преку делумно ослободување од трошоците за приклучокот
  4. Подобрување и зголемување на јавниот транспорт во градот, воведување на нови ефикасни линии
  5. Стимулации за вработените во институциите и компаниите за здружено користење на возила или користење велосипед/ одење пеш до работното место.
  6. Ограничување на градежните активности и индустријата (времено во зимскиот период)
  7. Строго санкционирање на палењето на диви депонии и жетвени остатоци
  8. Отворање на фонд за животна средина.
  9.  Отворање на фонд за енергетска ефикасност за граѓаните

Leave a Reply

Top