Дрска, безобразна и надмена

Директорката Лидија Димова дрска, безобразна и надмена.

Leave a Reply

Top