Стереотипи во учебник по македонски јазик за второ одделение

Учебник по Македонски јазик за II одд. Во 21 век семејството според Бирото за развој на образование треба да изгледа вака. Стереотипизацијата продолжува. Тогаш зошто девојчињата воопшто одат во школо кога треба да чистат и мијат садови, да месат со мама, а кога ќе пораснат да го масираат мажот додека чита весник залегнат во фотеља. Затоа не треба школо воопшто. За друга работа според учебникот од 170 стр не се способни за разлика од момчињата.

 

Leave a Reply

Top