Заборавете на позата 69: Положбите 68 и 70 овозможуваат вистинско орално задоволство

Сите парови кои ја практикуваат позата 69 ќе бидат воодушевени кога ќе слушнат за позата 70. Оваа поза всушност е изменета верзија на првата.

Позата 69 имплицира дека мажот и жената се задоволуваат меѓусебно орално. Но во лежечка позиција, додека позата 70 се изведува во стоечка положба.

Како да „се наместите”?

Во оваа позиција, мажот треба прво да клечи. Жената стои пред него со свртен грб и ги крева нозете околу вратот.

Кога жената ги потпира рацете на подот, мажот малку се крева и може да започне љубовната игра.

Во оваа позиција, нејзината вагина е на ниво на неговите усни, а неговата машкост е на ниво на нејзините усни. Ако жената се чувствува доволно безбедна, може да ги премести рацете од подот до неговите бутови.

Искусенните во оваа позиција, истакнуваат дека ваквото сексуално или орално искуство е незаборавно и недвосмислено обезбедува игра за паметење, но исто така бара одредена физичка сила.

Исто така, тие забележуваат дека позата „70“ никогаш не треба да се изведува под дејство на алкохол или што било посилно, затоа што падот од толкава висина на главата или вратот на дел од ’рбетот може да предизвика сериозни последици. Затоа, внимавајте на главата!

 

Leave a Reply

Top