Епидемијата спласна, оти треба да истуркаат лажиран попис за љубов на ДУИ и Албанците

Епидемијата спласна, оти треба да истуркаат лажиран попис за љубов на ДУИ и Албанците.Тие мора да бидат над 25 посто. Од сега се знае. Не пропуштаат да не потсетат на таа бројка. Ама ако математиката каже поинаку??? Тоа не важи. Што ако е математика?

Е затоа правете си го сами пописот. Јас не сум дома.

А после пописот, короната паќ ќе удри. Како за изборите што беше. Само голтајте им ги дубарите. Што сакаат ни прават.

Leave a Reply

Top