Дали очекувањата и правилата што ги поставуваме за децата треба да бидат поддржани со личен пример?

Децата се многу љубопитни и добро забележуваат. И, ако им кажете една работа и направите друга, најверојатно тие ќе го имитираат она што го правите. Децата нема да го прават она што им го кажувате, бидејќи постапката е секогаш повпечатлива порака од изговорениот збор. Постапката носи со себе емотивна компонента, слика, говор на тело, целиот „филм на одредена тематска единица”. Тоа е она што се памети и усвојува. Детето може да биде збунето од очигледно несогласување помеѓу изговорените пораки и сосема спротивното однесување, и во обид да се прилагоди на родителот, тоа понекогаш ќе се обиде да се однесува на двата начина, но, најверојатно, на крајот ќе усвои што е највпечатливо-ќе постапи, според тоа.

Дали очекувањата и правилата што ги поставуваме за децата треба да бидат поддржани со личен пример?

Односно, ако го замолите детето да се донесува пристојно, а некого навредите во наклонетост, озборување или нешто слично, каков впечаток оставате на детето и какви се последиците?

Мора многу да се внимава при воспитување на детето. Ако сакаме да создадеме здрела личност.

Типови на однесување кај децата што родителите не смеат да ги игнорираат -

Типови на однесување кај децата што родителите не смеат да ги игнорираат -

 

Leave a Reply

Top